Project Samenwerking binnen de regionale zorgketen ALS

Het doel van dit project:

Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALS, door kennisuitwisseling te stimuleren en de ketenzorg in de regio te verbeteren.

 • Het ontwikkelen van een format voor het opzetten van een multidisciplinair kennisnetwerk van in ALS-zorg gespecialiseerde zorgverleners.
 • Het in de regio Haaglanden opzetten van een dergelijk kennisnetwerk van zorgverleners die samenwerken en elkaar complementeren om optimale en adequate zorg te verlenen aan de ALS-patiënt in de thuissituatie.
 • De implementatie van het tot stand gekomen format in de regio Den Haag, zodat het format door de praktijk getoetst en verbeterd kan worden al voor het uitgerold gaat worden naar de andere regio’s.
 • Het maken van een aanbeveling om de andere behandelcentra te begeleiden bij het implementeren van een dergelijk regionaal zorgnetwerk.
Methode
 1. Voorbereidend onderzoek en inventarisatie ten aanzien van het opzetten van een netwerk en ten aanzien van beschikbaar scholingsmateriaal.
 2. Opzetten van een programma ter uitwisseling van kennis tussen 1e en 2de lijn en ontwikkelen van nog benodigd scholingsmateriaal.
 3. Het ontwikkelen van een format waarmee voor diverse regio’s een brug geslagen kan worden tussen 1e en 2de lijn zorgverlening.
 4. De implementatie van het tot stand gekomen format in de regio Den Haag.
 5. Het maken van een aanbeveling om de andere behandelcentra te begeleiden bij het implementeren van een dergelijk regionaal zorgnetwerk.
 6. Toetsing aan kwaliteitseisen.
 7. Evaluatie.
Verloop en ontwikkelingen

Inmiddels zijn er 2 netwerkbijeenkomsten geweest met als deelnemers uit de 1ste lijn:

 • Fysiotherapeuten
 • Verpleegkundigen
 • (thuis)Zorgmedewerkers
 • Ergotherapeuten
 • Logopedisten

Voor de eerste bijeenkomst is de e-cursus ‘Introductie ALS’ geschikt gemaakt voor klassikaal gebruik en ook zo gebruikt. Voor de 2de bijeenkomst is er aan verpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers scholing gegeven over sondevoeding, tiltechnieken en tilhulpmiddelen. Aan de fysiotherapeuten is er scholing gegeven over longfunctiemeting en longfunctierekruterende technieken. Voor deze laatste groep van deelnemers is er ook accreditatie van deze scholing verkregen. De bijeenkomsten zijn geëvalueerd en het hele project is uitgeschreven zodat dit ook beschikbaar is om in andere regio’s te implementeren. Tijdens het ALS congres 2018 is het Project landelijk gepresenteerd.

Resultaat en bevindingen

De ontwikkelde eindproducten zijn:

 • Een geëvalueerd format om een dergelijk netwerk in andere regio’s op te zetten
 • Scholingsprogramma en scholingsmateriaal

Indien gewenst kan er ook nog een nota van aanbeveling geschreven worden om de andere behandelcentra te begeleiden bij het implementeren van een dergelijk regionaal zorgnetwerk.

Er is inmiddels een regionaal netwerk van ca 30 deelnemers: fysiotherapeuten, (thuis)zorgmedewerkers, verpleegkundigen, ergotherapeuten en logopedisten. De komende jaren zal mn. geprobeerd worden om meer (thuis)zorgmedewerkers, verpleegkundigen, ergotherapeuten en logopedisten te motiveren om ook aan te sluiten.