TRICALS – Elevate

Achtergrond

Dit project valt binnen het internationale initiatief TRICALS. TRICALS, het Treatment Research Initiative to Cure of ALS, is een Europees-Australisch samenwerkingsverband tussen 42 academische ziekenhuizen, ALS stichtingen en patiëntenverenigingen om gezamenlijk een snelweg te creëren naar een oplossing tegen deze genadeloze ziekte (https://www.tricals.org).

De uitkomsten van dit project zullen binnen TRICALS en internationale medicijnonderzoeken toegepast gaan worden en een belangrijke basis vormen voor toekomstig onderzoek.

TRICALS CORE

De aanvraag omschrijft de laatste pilaar van de TRICALS CORE: een synergistisch netwerk waarbij we niet enkel meer medicijnstudies uitrollen, maar ook de opzet van medicijnstudies verbeteren. Hierdoor kunnen we met dezelfde hoeveelheid middelen, meer medicijnonderzoek doen en sneller tot een oplossing komen. De CORE bestaat uit:

  • TRICALS – Cure: de daadwerkelijke medicijnstudies
  • TRICALS – Origin: digitale dataverzameling om medicijnstudies breder toegankelijk te maken
  • TRICALS – Reactive: ontwikkeling van software en methodologie voor efficiëntere medicijnstudies
  • TRICALS – Elevate: ICT Platform om alle patiënt data te centraliseren en te gebruiken bij medicijnontwikkeling
TRICALS – Elevate

Het huidige project omschrijft het TRICALS ICT Platform wat voortborduurt op twee reeds succesvolle, internationale projecten: de EuroMotor Studie (= risicofactoren) en Project MinE (= genetica). Waar de EuroMotor Studie en Project MinE belangrijke gegevens verzamelen op het moment van de diagnose, zal het door ons voorgestelde ICT Platform zich concentreren op het verzamelen en opslaan van informatie over het ziektebeloop na de diagnose.

TRICALS-Elevate zal in Europees verband worden opgezet en in samenwerking met verschillende partijen gerealiseerd worden. Coördinatie van dit project komt vanuit Trinity College Dublin, Ierland.

Het TRICALS ICT Platform zal gebruik maken van de meest innovatieve en moderne technologie om digitaal lichamelijke functies objectief en patiëntvriendelijk te registreren en te harmoniseren met bestaande data uit de kliniek (bijv. MRI hersen- of ruggenmergscans, neurofysiologische technieken of stofwisselingsdata), patiënt registers zoals de PAN Studie en genetische databases. Hierdoor ontstaat er een unieke bron van data die zal dienen als basis voor wetenschappelijk onderzoek naar een effectieve behandeling van ALS, PSMA en PLS.

We krijgen hierdoor een compleet beeld van alle ziekteprocessen binnen een patiënt en kan in een oogopslag bekeken worden welke uitkomstmaat voor welke patiënt belangrijk is. Dit levert belangrijke aanknopingspunten voor medicijnstudies, die op maat gemaakte medicijnen daarna snel, efficiënt en gepersonaliseerd kunnen evalueren.

Door de internationale structuur van TRICALS zal de database op Europees niveau opgezet worden en hiermee het niveau van zowel het algemeen wetenschappelijk onderzoek als het onderzoek naar nieuwe medicijnen tot een hoger niveau trekken (Elevate).

De huidige aanvraag richt zich op het opzetten van dit platform op nationaal niveau, wat uiteindelijk zal worden opgenomen in de Europese versie van het TRICALS ICT Platform. TRICALS – Elevate vormt daarbij de lijm binnen TRICALS en verbindt andere projecten van het ALS Centrum met het primaire doel van TRICALS: meer, beter en sneller medicijnonderzoek voor ALS, PLS en PSMA.

Update 30 juni 2021

Het project TRICALS-Elevate omvat alle stappen die nodig zijn om de Nederlandse gegevens klaar te stomen voor deelname aan een grootschalige, Europees project genaamd Precision ALS. Precision ALS wordt een platform waarbij we zoveel mogelijk gegevens verzamelen van patiënten, zowel in het verleden als in de toekomst.

Met deze gegevens kunnen we zeer snel inzicht krijgen in de ziekte en de mogelijke behandelstrategieën. De coördinatie van het gehele project komt vanuit TRICALS, in directe samenwerking met Trinity College Dublin, Ierland. Binnen TRICALS zijn we bezig om de betrokken centra in Italië, Ierland, Verenigd Koninkrijk, België, Zweden en Nederland te organiseren en alle beschikbare data te inventariseren.

Dankzij de ALS Lenteloop hebben we grote stappen kunnen zetten in dit proces de afgelopen maanden en zijn we tot het volgende overzicht gekomen:

Bron Type data Patiënten Controles
EuroMOTOR, SOPHIA, NETCALS, STRENGTH Klinische gegevens 10.000 (huidig) + >2.000 extra per jaar 28.000 (huidig) + >500 nieuwe per jaar
Project MinE,
STRENGTH
DNA gegevens 18,000 + 8,000 (Epigenetics) + 8,000 (whole-genome) 28,475 + 5,500 (Epigenetics) + 5,500 (whole-genome)
EuroMOTOR Levensstijl en omgevingsfactoren 5,000 5,000
EuroMOTOR, SOPHIA, NETCALS, ALS-Care Biomateriaal (bloed, weefsel, CSF) 8,500 8,000
NISALS MRI data 1,400 1,000
INSPIRED PET data 400 350
SIGNALS EEG data 300 300
ALS Electrode EMG data 300
TiM/ALS Thuismeten Digitale geneeskunde 300

De Nederlandse data, die dankzij de ALS Lenteloop wordt samengebracht, draagt ongeveer 50% bij aan de totale hoeveelheid data en vormt de belangrijkste pion in het Europese samenwerkingsverband. De omvang van de gegevenshoeveelheid maakt Precision ALS de grootste database ooit voor ALS, met een ongekend aantal details over belangrijke biologische mechanismen.Momenteel zijn we bezig met het definiëren van verschillende standard operating procedures (SOPs) om de data te structureren en te standaardiseren, voor zowel de gegevens die verzameld worden in de toekomst als in het verleden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Trinity College Dublin.

Recent zijn er meerdere contracten afgesloten met bedrijven die zullen helpen bij de opbouw en indeling van het platform, waaronder: IQVIA, Biogen, Takeda, Novartis, Cumulus, Cytokinetics, ADI, Roch, Accenture en OpenApp.