Longfunctie op afstand meten

Het ehealth-zorgconcept ALS Thuismeten & Coachen is een waardevolle aanvulling gebleken op de zorg voor mensen met ALS, PSMA en PLS. Hiermee kunnen zij op afstand worden gevolgd en zijn zorgverleners beter in staat de zorg af te stemmen op de veranderende behoeften van hun patiënten.

Onlangs is de implementatie van deze zorg in 10 revalidatie-instellingen (12 erkende ALS behandelteams) onderzocht waarvan 7 centra (9 teams) ALS Thuismeten & Coachen succesvol hebben ingevoerd. Één van de belemmerende factoren voor invoering van deze zorg was het gemis aan objectieve informatie over de longfunctie.

Succesvolle pilot

Recent is in het UMCU de mogelijkheid onderzocht om op afstand de longfunctie te monitoren bij mensen met ALS, PSMA en PLS die deelnemen aan ALS Thuismeten & Coachen. Hieruit bleek dat mensen met ALS, PSMA en PLS de longfunctie betrouwbaar konden meten met een portable spirometer die via Bluetooth is verbonden met een smartphone.

De zelfstandig uitgevoerde metingen kwamen goed overeen met de metingen die onder begeleiding van een zorgverlener werden uitgevoerd. Daarnaast waren de ervaringen van de deelnemers erg positief: zij vonden het meten niet belastend, niet tijdrovend en makkelijk om uit te voeren. De overgrote meerderheid (90%) wilde na het project doorgaan met het thuismeten van de longfunctie.

Doel project

Het doel voor het voorgestelde project is om het thuismeten van de longfunctie te integreren in ALS Thuismeten & Coachen.

Aanvrager project: ALS Centrum Nederland