11 juni 2014

Persbericht

 

ALS logo def opbouw

PERSBERICHT

Gorrit-Jan Blonk aangetreden als directeur-bestuurder Stichting ALS Nederland

Den Haag, 11 Juni 2014 – Per 1 juni is drs. Gorrit-Jan Blonk benoemd tot directeur-bestuurder van Stichting ALS Nederland. Met Gorrit-Jan Blonk aan het roer zet de Stichting zich in om de oorzaak van ALS te vinden en daarmee een behandeling, zodat deze nu nog terminale ziekte, verwordt tot een chronische ziekte.

Gorrit-Jan Blonk (1966) studeerde economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Vanaf 1994 was hij als directeur-grootaandeelhouder verantwoordelijk voor het familiebedrijf Wittebrug. In 2010 werd het bedrijf verkocht. Hierna is hij zich als partner van Qat investments gaan richten op MKB familiebedrijven in de traditionele economie met een opvolgingsvraagstuk. Tevens vervulde hij meer dan 10 jaar een bestuursfunctie bij het Haagse Rode Kruis, waar hij zich onder andere bezig hield met de portefeuilles fondsenwerving en communicatie.

Blonk over zijn nieuwe functie: “Ons streven is een wereld zonder ALS. Daarvoor is veel wetenschappelijk onderzoek nodig en derhalve veel geld. Dat is dan ook de voornaamste doelstelling van de vervolgcampagne “Ga door met mijn strijd”. Daarnaast is het van belang dat het grote publiek zich realiseert wat het daadwerkelijk betekent om deze ziekte te hebben, zodat onze ALS-patiënten zich beter begrepen voelen. Zij stuiten soms nog steeds op een muur van onbegrip bij instanties, zoals een langzame opvolging bij een aanvraag voor hulpmiddelen als gevolg van hun versnelde lichamelijke achteruitgang. Mijn motto in het leven is ‘kracht door samenwerking’. Met dit motto wil ik graag een bijdrage leveren aan de missie en doelstellingen van Stichting ALS Nederland.”

Marguerite Soeteman-Reijnen, voorzitter Raad van Toezicht Stichting ALS Nederland: “Met de benoeming van Gorrit-Jan is een volgende belangrijke stap gezet op weg naar verdere professionalisering en succes bij het vinden van oplossingen voor ALS. Een extra opdracht die Gorrit-Jan heeft meegekregen is een verdere uitbouw van de internationale samenwerking. Wereldwijd leren van elkaars successen gaat een toekomst zonder ALS sneller dichterbij brengen. Met zijn ervaring als ondernemer, bestuurslid van het Haagse Rode Kruis en een stevig track record als vrijwilliger in de sport en diverse service clubs zal hij veel waarde kunnen toevoegen en verbindend kunnen werken.”

Blonk volgt als directeur-bestuurder Jos de Leijer op, die de functie ad-interim bekleedde.

Gorrit-Jan Blonk

Noot voor de redactie

Voor meer informatie of het opvragen van de foto in HR kunt u contact opnemen met Ineke Zaal, PR & Events Manager en Patiëntencontact, telefoon (06- 20164256) of e-mail (i.zaal@als.nl)

ALS – Amyotrofische Laterale Sclerose

ALS is één van de meest ernstige aandoeningen van het zenuwstelsel. Door het langzaam afsterven van de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen, leidt de ziekte tot progressieve zwakte van spieren in armen, benen, gelaat en romp. ALS is ongeneeslijk. Patiënten overlijden gemiddeld drie jaar na de eerste verschijnselen, veelal door zwakte van de ademhalingsspieren.

ALS kan bij iedereen op volwassen leeftijd ontstaan – bij 5% komt ALS in de familie voor waarvan bij 60% een mutatie in een specifiek gen kan worden aangetoond. ALS komt in de hele wereld met dezelfde frequentie voor, jaarlijks overlijden er wereldwijd 125.000 mensen aan de ziekte (in Nederland rond de 500 per jaar).
Stichting ALS Nederland is in 2005 opgericht uit een fusie van drie organisaties: Stichting ALS
Onderzoeksfonds, Stichting Valscherm en de Stichting ALS Centrum Nederland.

Stichting ALS Nederland, Koninginnegracht 7, 2514 AA Den Haag www.als.nl Giro 100.000