16 januari 2019

Samenwerkende spierfondsen steunen Spierziekten Centrum Nederland

Spierziekten Centrum Nederland ontvangt van de samenwerkende spierfondsen financiële steun. Stichting ALS Nederland maakt deel uit van dit samenwerkingsverband, samen met de andere fondsen Spieren voor Spieren, Duchenne Parent Project, FSHD Stichting en het Prinses Beatrix Spierfonds. Gezamenlijk stellen zij dit jaar € 80.000,- beschikbaar. Dit werd officieel bekend gemaakt op het jaarlijkse symposium Neuromusculaire Ziekten van Spierziekten Centrum Nederland op vrijdag 11 januari jl. in het bijzijn van de spierfondsen.

Spierziekten Centrum Nederland is het samenwerkingsverband van artsen en onderzoekers uit alle universitaire medische centra die gespecialiseerd zijn in neuromusculaire aandoeningen. Zij biedt een platform voor het spierziektenveld en bundelt de krachten op het gebied van hoogwaardige zorg en goed wetenschappelijke onderzoek.

Nederland telt meer dan tweehonderdduizend mensen die moeten leven met een spierziekte. De spierfondsen zamelen geld in dat meer onderzoek mogelijk maakt, zodat uiteindelijk de behandeling en zorg van al die patiënten verbetert. De subsidie van de spierfondsen aan Spierziekten Centrum Nederland onderstreept de toegenomen samenwerking tussen de spierziektenorganisaties in hun strijd tegen spierziekten.


V.l.n.r: Carlos Vrins (SCN), Jan-Ite de Ruijter (Prinses Beatrix Spierfonds), Annette Menheere (FSHD Stichting), Gorrit-Jan Blonk (Stichting ALS Nederland), Minke Booij (Spieren voor Spieren), Elizabeth Vroom (Duchenne Parent Project), Anneke van der Kooi (SCN)