14 september 2011

Stichting ALS start confronterende campagne

BAARN – Op 15 september lanceert Stichting ALS Nederland een campagne die de bekendheid van de dodelijke zenuw-/spierziekte ALS moet vergroten. In de confronterende campagne komen twee inmiddels overleden patiënten aan het woord.

Aan de campagne werken negen patiënten mee. Ze vertellen wie zij zijn, dat ze ALS hebben en dat er geen behandeling mogelijk is. De uitingen van de nu nog in leven zijnde ALS-patiënten worden pas na hun overlijden ingezet in de campagne.

Dodelijke ziekte
“ALS is een dodelijke ziekte die onbekend is bij het grote publiek. Dit komt omdat er weinig ALS-patiënten zijn, zo’n 1500 in Nederland. Dit bemoeilijkt onderzoek naar de oorzaak en de behandeling. Het is erg lastig om hiervoor geld vrij te maken in de wetenschappelijke wereld en de farmaceutische industrie.”, vertelt Eric Nolet, directeur Stichting ALS Nederland.

Zenuwcellen sterven af
ALS kan bij iedereen op volwassen leeftijd ontstaan. Het is een ernstige aandoening van het zenuwstelsel. Door het langzaam afsterven van de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen, leidt de ziekte tot steeds zwakkere spieren in armen, benen, gelaat en romp. ALS is ongeneeslijk. Patiënten overlijden gemiddeld drie jaar na de eerste verschijnselen, veelal door zwakte van de ademhalingsspieren.

Gratis campagne
Vrijwilligers ontwikkelden de ‘Ik ben inmiddels overleden-campagne’ geheel belangeloos. Verschillende uitgevers, exploitanten en mediabedrijven zorgen voor gratis plaatsing/uitzending van reclamespots, advertenties, posters, enzovoort. De kosten voor de campagne zijn voor Stichting ALS Nederland dus nihil.

Indringend
Eric Nolet: “Met deze campagne willen we ALS uit de anonimiteit halen. Dat doen we op een indringende manier omdat wij geloven dat dit effect heeft. Wie ALS kent, weet hoe genadeloos de ziekte is. We hebben er heel bewust voor gekozen het grote publiek daar direct mee te confronteren.”

*Bron: Gezondheidsnet