Missie en doelstellingen

“ALS moet op de kaart worden gezet, om uiteindelijk voor altijd van de kaart te worden geveegd”.

Het bestaan van een genadeloze ziekte zoals ALS is in deze tijd van welvaart en voorspoed eigenlijk niet uit te leggen. Omdat ALS een zeldzame ‘weesziekte’ is, is het voor de farmaceutische industrie minder rendabel om hierin te investeren.

De noodzaak tot intensiever wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van ALS moet alle prioriteit krijgen. Wij zijn ervan overtuigd dat met focus en samenwerking er betere oplossingen kunnen komen voor patiënten nu en in de toekomst.

De missie

Het vinden van de oorzaak en daardoor ook mogelijk toekomstige behandeling, door het stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek naar ALS én het creëren van een betere levenskwaliteit en zorg voor de huidige ALS patiënten en hun omgeving.

De doelen

Uit deze missie komen de volgende strategische doelen voort:

  • Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van en mogelijkheden ter voorkoming, genezing en toekomstige behandeling van ALS.
  • Bieden van een communicatieplatform voor ALS-patiënten, naasten, nabestaanden en omgeving (lotgenotencontact).
  • Verbeteren van levenskwaliteit en zorg voor ALS-patiënten.
  • Het zo effectief mogelijk inzetten van het beschikbare geld voor wetenschappelijk onderzoek.

Om bovenstaande strategische doelen te kunnen realiseren, werken wij met de volgende kerndoelen:

  • Ondersteunen van het ALS Centrum als belangrijke basis in Nederland voor optimale diagnose, zorg en wetenschappelijk onderzoek.
  • Maximalisatie van het beschikbare geld voor wetenschappelijk onderzoek en zorg.
  • Het bevorderen van nationale en internationale samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en fondsenwerving.
  • Eenduidiger en efficiënter wetenschappelijk onderzoek en zorg faciliteren.

Ook het vergroten en vasthouden van de (naams)bekendheid van ALS, teneinde meer steun en begrip voor patiënten en hun naasten te creëren, behoort tot onze missie.
(klik hier om direct door te gaan naar onze reclame campagnes).

Stichting ALS Nederland heeft een loketfunctie voor iedereen die in verband met ALS iets wil weten, hulp nodig heeft of in actie wil komen (klik hier om direct door te gaan naar onze actie pagina).