1 september 2015

Stichting ALS Steunfonds stopt activiteiten

Naar aanleiding van berichten in de media over Stichting ALS Steunfonds (zie onder andere onderstaand artikel in het Nederlands Dagblad van 27 augustus 2015) heeft Stichting ALS Steunfonds haar activiteiten gestopt.

(Klik op het artikel om het te lezen)

Artikel steunfonds Malden ND

Zie ook eerder bericht: 13 mei 2015

Twijfels over Stichting ALS Steunfonds uit Malden

Naar aanleiding van aanhoudende vragen en onduidelijkheid vanuit zowel onze achterban als van derden over de op 2 april 2015 in Malden opgerichte Stichting ALS Steunfonds, willen wij graag nadrukkelijk wijzen op het volgende.

Wij zijn, zowel uit Nederland als België, onder meer gewezen op een nieuwsbrief van Stichting ALS Steunfonds waarin om donaties wordt gevraagd. Omdat de naam sterk overeenkomt met die van onze stichting, zijn er vragen of deze nieuwsbrief van ons afkomstig is of dat wij op de hoogte zijn van dit initiatief. Dit is niet het geval.

Wij hebben de directeur en enig bestuurder van Stichting ALS Steunfonds, de heer A. Donkers, om nadere informatie gevraagd. Volgens hem is het doel van zijn stichting ‘fondsen te werven om de kwaliteit van leven van mensen met ALS te vergroten door hulpmiddelen voor hen aan te schaffen of een vakantie aan te bieden’. De uitleg over de activiteiten en plannen van zijn stichting is weinig concreet en moeilijk te controleren. Stichting ALS Steunfonds heeft geen ANBI-status of CBF-Keur/certificaat.

Elk initiatief dat de kwaliteit van leven van mensen met ALS probeert te verbeteren, juichen wij van harte toe. Helaas zijn wij (nog) niet overtuigd van de goede bedoelingen van Stichting ALS Steunfonds. Wij roepen daarom iedereen op die heeft gedoneerd aan deze stichting zich bij ons te melden. Bent u op een andere manier in contact (geweest) met deze stichting, dan horen wij dit ook graag. Wij blijven uiteraard proberen meer opheldering van Stichting ALS Steunfonds te krijgen.

Vooralsnog distantiëren wij ons van de activiteiten van Stichting ALS Steunfonds.