Hulpmiddelen

ALS-, PLS- en PSMA-patiënten komen helaas altijd op een punt dat zij hulpmiddelen nodig hebben. Deze hulpmiddelen worden echter meestal pas op het moment dat ze nodig zijn aangevraagd, en helaas is dit vaak te laat doordat er een lange tijd tussen de aanvraag en de levering kan zitten. De ergotherapeut van het ALS-behandelteam kan je begeleiden en adviseren over het inzetten van hulpmiddelen welke kunnen worden aangevraagd bij de gemeente (via de Wet maatschappelijke ondersteuning) of via de ziektekostenverzekeraar.

Tips bij aanvraag hulpmiddelen/woningaanpassing

Mensen met een complexe hulpvraag – zoals ook ALS-, PLS- en PSMA-patiënten – lopen er vaak tegen aan dat hun aanvraag voor hulpmiddelen of een woningaanpassing niet altijd even vlotjes of soepel verloopt. Terwijl zij juist die hulpmiddelen of woningaanpassingen ineens nodig kunnen hebben vanwege het progressieve verloop van hun ziekte. De VNG heeft daarom in samenwerking met diverse patiëntenorganisaties een brochure gemaakt met tips en aanbevelingen voor alle betrokkenen: zowel voor de aanvrager, maar ook voor de Wmo-consulent, (revalidatie)artsen en andere relevante behandelaren. Download de brochure hier. Daarnaast voorziet onze samenwerkingspartner Stichting ALS op de weg in (advies over) praktische hulpmiddelen voor ALS-, PSMA- en PLS-patiënten om hun kwaliteit van leven te verhogen.

Tot slot heeft het ALS Centrum een lijst gemaakt met de meest voorkomende voorzieningen voor ALS-, PLS- en PSMA-patiënten. Deze vind je op de website van het ALS Centrum.

Daarnaast hebben wij een aantal hulpmiddelen voor je op een rijtje gezet onder de volgende onderwerpen:

  • Personen-alarmering
  • Verzorging
  • Eet- en drinkhulpmiddelen
  • Mobiliteit
  • Communicatie
  • Woningaanpassingen