Waar vind ik welke zorg

Als je de diagnose ALS, PSMA of PLS krijgt komt er veel op je af. Welke hulp is er mogelijk en waar kun je daarvoor terecht? De ALS-behandelteams spelen een centrale rol in het begeleiden van patiënten bij het omgaan met de gevolgen van hun ziekte.

We hebben hieronder een aantal belangrijke zaken voor je op een rij gezet. Maar twijfel niet om contact met ons op te nemen als je met vragen zit. Wij helpen je graag of verwijzen je door naar de juiste persoon of instantie.

Heb je de diagnose ALS, PSMA of PLS gekregen? Meld je dan hier aan als patiënt.

Wet- en regelgeving voor zorg en welzijn
In Nederland kennen we verschillende wet- en regelgevingen die zorg en welzijn mogelijk maken. Hierbij kun je denken aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), maar ook de mogelijkheid om zorg te verkrijgen met een persoonsgebonden budget (pgb) of ‘zorg in natura’ (zin).

Persoonlijke verzorging en verpleging
Persoonlijke verpleging en verzorging (wijkverpleging) valt onder de basisverzekering van je zorgverzekeraar. Je kunt dit op verschillende manieren regelen: zorg in natura (zin), een persoonsgebonden budget (pgb) of je betaalt de thuiszorg zelf. Heb je intensieve 24-uurs zorg nodig, dan kan deze vallen onder de regeling Wet langdurige zorg (Wlz). Uitgebreide informatie vind je op de websites van het ALS Centrum en ALS Patiënts Connected (APC).

Huishoudelijke hulp
Huishoudelijke ondersteuning vraag je aan bij het Wmo-loket van je gemeente. Iedere gemeente heeft een eigen Wmo-beleid. Huishoudelijk hulp kan aangeboden worden als algemene voorziening of als maatwerk. Voor dat laatste geldt een eigen bijdrage met een inkomensafhankelijk maximum. Als je een geldige Wlz-indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt, wordt huishoudelijke hulp vanuit de Wlz geregeld. Ook dan betaal je een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Hulp bij thuisbeademing
ALS leidt tot zwakte van de ademhalingsspieren. Als de longfunctie achteruit gaat of als er klachten zijn kan de revalidatiearts je doorverwijzen naar het Centrum voor Thuisbeademing (CTB). Dit centrum adviseert en begeleidt je als (nachtelijke) thuisbeademing nodig is. Meer informatie vind je op de website van het ALS Centrum.