Wet- en regelgeving

Het krijgen van de diagnose van een ongeneeslijke ziekte met een progressief verloop, is vreselijk zwaar. Er komt veel op je af en je krijgt te maken met het zorgstelsel in Nederland.

In Nederland kennen we uiteenlopende wet- en regelgevingen die zorg en welzijn mogelijk maken. Hierbij kun je denken aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), maar ook de mogelijkheid om zorg te verkrijgen met een Persoonsgebondenbudget (Pgb) of Zorg in Natura (ZIN).

Om je een beetje vertrouwd te maken met deze termen zetten we de belangrijkste wetgevingen even voor je op een rij.

Lees meer over de wet- en regelgeving omtrent zorg en welzijn.