Help jij samen met ons ALS de wereld uit? Voor onze prachtige stichting zoeken we op korte termijn een ervaren Manager Bedrijfsvoering, die tevens lid van het MT is.

Stichting ALS Nederland
Stichting ALS Nederland financiert wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS (amyotrofische laterale sclerose) en de aanverwante ziekten PSMA en PLS. Daarnaast financieren we (onderzoeks-)projecten voor een betere kwaliteit van zorg en leven voor patiënten en hun naasten. Door recente technologische ontwikkelingen is de kans op een doorbraak groter dan ooit. Wat daarvoor nodig is, is veel meer geld. Onze ambitie om te groeien in inkomsten is dan ook groot: van de €6 á 7 miljoen vandaag naar €10 miljoen in de komende jaren.

ALS is meedogenloos. Na de eerste symptomen leven mensen met deze zenuw-/spierziekte gemiddeld nog drie tot vijf jaar. We hebben dus geen tijd te verliezen.

Stichting ALS Nederland opereert binnen een bredere context. Binnen Nederland zijn de taken verdeeld over drie partijen: de patiëntenvereniging ALS Patients Connected (patiënten belangen) het ALS Centrum (diagnose, onderzoek en zorg) en Stichting ALS Nederland (fondsenwerving en het verstrekken van subsidies). Deze partijen opereren onafhankelijk, maar werken wel intensief samen. Ook is Stichting ALS Nederland lid van de wereldwijde organisatie ALS MND Alliance, waarvan 75 organisaties in 50 landen lid zijn.

De functie
Het MT van Stichting ALS Nederland bestaat uit een Directeur-Bestuurder, een Manager Marketing, Communicatie en Fondsenwerving en een Manager Bedrijfsvoering. Het De Manager Bedrijfsvoering heeft als hoofdtaak de bedrijfsvoering en interne processen te managen en geeft daarbij leiding aan twee medewerkers van de backoffice en de (externe) controller.

Onder de verantwoordelijkheden van de Manager Bedrijfsvoering vallen onder meer de volgende operationele zaken: publieksservice, personeelsadministratie, financiën, ICT, facilitair management, projectadministratie, juridische zaken en het aansturen van de backoffice.

De backoffice ondersteunt collega’s bij de fondsenwervende activiteiten en is bij vragen het eerste aanspreekpunt voor donateurs en actievoerders . De projectadministratie behelst het  administratieve proces rondom subsidieaanvragen: van ontvangst van aanvragen tot de besluitvorming over toekenning alsmede het bijhouden van rapportages over de voortgang van de (onderzoeks)projecten. Ten behoeve van de doelbesteding wordt samengewerkt met, en advies ingewonnen van, de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) en de Patiënten Advies Raad (PAR). Op het gebied van Financiën en ICT wordt samengewerkt met externe bedrijven (Orchestra en Lemontree), waarbij de Manager Bedrijfsvoering het eerste aanspreekpunt is.

De stichting is op zoek naar een Manager Bedrijfsvoering die primair verantwoordelijk is voor:

 • Een tijdige en betrouwbare financiële administratie, inclusief begroting, kwartaal- en jaaroverzichten, (kwartaal)verwachtingen, jaarrekening en -verslag en aanvullende analyses voor fondsenwerving, het MT en de Raad van Toezicht.
 • Een efficiënt en transparant proces op het gebied van de doelbesteding inclusief een optimale vastlegging van de uitgaven om deze nauwkeurig te kunnen verantwoorden.
 • Aansturing van de backoffice en publieksservice.
 • De kantoorautomatisering en het onderhouden van het kwaliteitssysteem om continue verbetering van de kwaliteit van ICT binnen onze organisatie te waarborgen.
 • De administratieve ondersteuning van de HR binnen de organisatie.
 • Interne bedrijfsprocessen.
 • Het beoordelen van en adviseren over (juridische) contracten met externe partijen.

Wij zoeken iemand die:

 • Beschikt over opleidingsniveau: WO/HBO, bij voorkeur in bedrijfskundige richting.
 • Ervaring heeft met en kennis van financiële bedrijfsvoering en affiniteit met HR en ICT.
 • Kennis van AVG is een pre.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring heeft in een soortgelijke functie.
 • Affiniteit heeft met de goede doelen sector.
 • Integer en accuraat is.
 • Zelfstandig opereert en daadkrachtig is.
 • Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden heeft (zowel Nederlands als Engels)
 • Sterke managementvaardigheden heeft en oplossingsgericht is.
 • Resultaatgericht is met een scherp oog voor detail en een gestructureerde en procesmatige aanpak heeft.

Wij bieden:
Onderdeel zijn van, en leidinggeven aan, een bevlogen en betrokken team dat nationaal en internationaal een bijdrage wil leveren aan het oplossen van een nu nog ongeneeslijke ziekte.

Een salaris gebaseerd op de richtlijnen van de Stichting Goed Doelen Nederland, afhankelijk van leeftijd en ervaring van minimaal €5.126 tot maximaal €6.250 euro bruto (op basis van een fulltime dienstverband (40 uur)).

 • 24-32 uur per week
 • Een vergoeding van 50% van de pensioenpremie
 • Reiskostenvergoeding
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met een optie op verlenging.

Standplaats: Den Haag

Wil jij bijdragen aan de strijd tegen ALS?
Heb je interesse in deze functie, stuur dan je CV en een motivatiebrief uiterlijk zondag 6 maart naar [email protected] ter attentie van de heer Gorrit-Jan Blonk. De sollicitatie gesprekken vinden plaats  in de periode van 9 tot en met 25 maart. Voor meer informatie kun je bellen met Gorrit-Jan Blonk op telefoonnummer 088-6660333.