In Nederland krijgen jaarlijks zo’n 500 mensen de diagnose ALS. Wat begint met spiertrillingen, verminderde coördinatie of moeite met praten, heeft dan niet alleen een naam maar ook een vreselijke prognose! Want ALS is een slopende ziekte waar nog steeds geen medicijn voor is.

Wetenschappelijk onderzoek
Dankzij innovatieve wetenschappelijke onderzoeken komen we steeds meer te weten over de oorzaken van ALS en kunnen we gericht werken aan mogelijke behandelingen. Daarom moeten we blijven investeren in onderzoek. Want alleen via onderzoek kunnen we onze droom – een toekomst zonder ALS – waarmaken.

Een waardevolle bestemming
Om die droom te bereiken is geld nodig. Veel geld. Wij zijn de belangrijkste financier van wetenschappelijk onderzoek naar ALS in Nederland. Wij krijgen geen overheidssubsidie. Steun Stichting ALS ook als u er niet meer bent en strijd mee voor een toekomst zonder ALS. Zo geeft u uw nalatenschap een waardevolle bestemming.

David en Edith
Wij kennen persoonlijk niemand met ALS, maar zagen er iets over op televisie. Dat was behoorlijk pittig.