Steun de strijd
tegen ALS

Jaarlijks krijgen 500 mensen in Nederland de diagnose ALS. Een doodvonnis, want een behandeling tegen deze slopende spierziekte is er nog niet. De gemiddelde levensverwachting na de diagnose is 3 tot 5 jaar.

 

Lees meer