12 februari 2019 / Naarden-Vesting

Nabestaandendag 2019

Stichting ALS Nederland organiseert sinds 2016 jaarlijks een informele bijeenkomst voor de partners van overleden ALS-, PLS- en PSMA-patiënten, op een bijzondere locatie in Nederland.
Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om met andere nabestaanden te praten, ervaringen uit te wisselen, herinneringen te delen in combinatie met een activiteit.

Lees meer