Vandaag mocht Ruben van Eijk, onderzoeker bij het ALS Centrum, tijdens de openingsceremonie van het Internationale MNDA Symposium 2020 de Paulo Gontijo Award in ontvangst nemen.

De Paulo Gontijo Award is een internationale prijs en wordt sinds 2007 elk jaar toegekend aan een jonge onderzoeker die met zijn of haar onderzoek wereldwijd een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de zoektocht naar de oorzaak en behandeling van ALS. De genomineerden worden beoordeeld door een internationale jury die bestaat uit vijf erkende ALS-experts.

Inclusiecriteria medicijnonderzoek

Ruben van Eijk kreeg de prijs voor zijn onderzoek naar het verbeteren van de inclusiecriteria bij medicijnonderzoek naar ALS met behulp van een computermodel. Het computermodel is gebaseerd op factoren zoals leeftijd, ziekteduur, longfunctie en functionele symptomen en maakt een ‘virtuele afspiegeling’ van de patiënt om zo een voorspelling te doen van het te verwachten ziektebeloop. Door de huidige inclusiecriteria te vervangen door een computermodel kan het aantal patiënten dat in aanmerking komt voor deelname in sommige gevallen vervijfvoudigen. Deze nieuwe manier van includeren is in juni 2020 goedgekeurd door de EMA.

ALS Talent Fellowship

Recentelijk besloot Stichting ALS Nederland Van Eijk financieel te ondersteunen middels de ALS Talent Fellowship. Wij zijn vereerd dat wij Van Eijk hiermee financieel de mogelijkheid bieden zijn onderzoek verder uit te breiden om zo ons gezamenlijke doel te behalen: meer, beter en sneller medicijnonderzoek voor ALS.

Ruben van Eijk: “In onze wetenschappelijke studie laten we zien hoe inefficiënt de huidige criteria zijn. Veel patiënten met ALS worden voor niets buiten studies gehouden. Het is erg belangrijk dat we medicijnen ontwikkelen die zijn getest in een zo’n breed mogelijk scala van patiënten met ALS, zodat we zeker zijn dat medicijnen werkzaam en veilig zijn. De medicijnstudies die we momenteel opzetten binnen het ALS Centrum gaan al gebruik maken van computermodellen. Daarnaast wordt de nieuwe inclusiemethode ook toegepast bij TRICALS, het Europese consortium voor medicijnstudies waar het ALS Centrum aan deelneemt. Hierdoor hopen we dat uiteindelijk alle patiënten met ALS een kans krijgen om deel te nemen aan medicijnonderzoek.”

Foto: UMC Utrecht