Afgeronde onderzoeksprojecten

Hieronder vindt u een overzicht van alle afgeronde projecten die Stichting ALS Nederland heeft gefinancierd.

Wilt u gericht zoeken naar bepaalde projecten dan kunt u drie filters gebruiken:

  • Een filter om aan te geven op welke ziekte het project is gericht.
  • Een filter om aan te geven of het een internationaal of nationaal project betreft.
  • Een filter om aan te geven of het project een wetenschappelijk onderzoek betreft of een project ter verbetering van zorg of kwaliteit van leven.

U kunt één filter gebruiken, maar ook alle drie.

Projectaanvraag van het ALS Centrum in de Project MinE reeks.  MinE-fase 4 betreft alleen het sequencen van een 1000 genomen van ALS-patiënten en controles. In fase 4 van Project MinE is het volledige DNA profiel in kaart gebracht van 600 ALS-patiënten en 400 controle personen. Hiermee zijn er voor Nederland in het totaal 3000 genomen beschikbaar. Het stelt de onderzoekers in staat om op zoek te gaan naar mogelijke nieuwe DNA veranderingen die te maken hebben met ALS. Het in kaart brengen van deze DNA profielen wordt gedaan door het bedrijf Illumina in San Diego. De data worden vervolgens verstuurd en opgeslagen in Nederland bij SURFsara.

[projectnr. 2015-38]
Looptijd
2016
Begroting
€ 2.102.803,-
Meer info

Dit onderzoek richt zich op de rol van het immuunsysteem bij de ziekte PSMA (progressieve spinale musculaire atrofie). Deze ziekte lijkt op ALS en valt in het spectrum van de MND (Motor Neuron Disorders). Er zijn aanwijzingen dat bij een deel van de PSMA-patiënten de oorzaak van de ziekte gevonden kan worden in auto-immuunreacties. Dit onderzoek zal mogelijk uitwijzen of een behandeling gericht op antistoffen positieve effecten heeft bij een deel van de PSMA-patiënten.

[projectnr. 2014-24]
Looptijd
3 jaar (2014 – 2017)
Begroting
€ 348.675,-
Meer info

Binnen dit project is het MiSeq Illumina apparaat aangeschaft. Vervolgens is dit apparaat ingezet voor het aantonen van genetische oorzaken van ALS. Het MiSeq apparaat maakt het werk in het laboratorium op het ALS Centrum efficiënter. De onderzoekers op het genetica lab kunnen dankzij dit apparaat de afwijkingen (mutaties) in ALS-genen heel gedetailleerd onderzoeken. Het apparaat bekijkt elke letter van een gen. Mist er een letter? Is er een overbodige herhaling in de lettervolgorde? De exacte afwijking (mutatie) in verschillende ALS-genen wordt onderzocht.

[projectnr. 2013-23]
Looptijd
4 jaar (2013 - 2017)
Begroting
€ 325.981,-
Meer info

Een belangrijk project in het verbeteringstraject rondom de zorg van een ALS Patiënt. Denk hierbij aan duidelijke richtlijnen voor paramedische beroepsgroepen waardoor eenduidige en kwalitatief betere behandelingen kan worden aangeboden wat zijn weerslag heeft op verbreding van kennis en doelmatigheid van de zorg richting de ALS-patiënt.

[projectnr. 2012-13]
Looptijd
1 jaar (2013 – 2014)
Begroting
€ 89.600,-
Meer info

Om risicofactoren voor het krijgen van ALS te identificeren wordt het voedingspatroon van een zo groot mogelijke groep ALS patiënten vergeleken met een vergelijkbare (qua leeftijd, geslacht en woonplaats) groep gezonde controle personen. Hierbij wordt zowel de inname van voeding als het verbruik van energie nauwkeurig vastgelegd en kan zo inzicht geven in het ontstaan van ALS.

[projectnr. 2012-08]
Looptijd
1 jaar (2012 – 2013)
Begroting
€ 26.000,-
Meer info

Ataxine-2 komt net als een aantal andere ALS- eiwitten voor in eiwitophopingen in motorische zenuwcellen (neuronen) van ALS-patiënten. Onderzoekers van ALS Centrum Nederland hebben vanuit huidcellen van ALS-patiënten stamcellen en motorische neuronen ontwikkeld als ziektemodel voor ALS. Met behulp van dit ziektemodel kunnen de onderzoekers meer te weten komen over de rol van Ataxine-2 in het ziekteproces en kunnen ze toekomstige therapieën testen.

[projectnr. 2012-09]
Looptijd
3 jaar (2012-2014)
Begroting
€ 121.880,-
Meer info
Qurit

Het doel van Stichting Qurit Alliance is om de oprichting van een biotech investeringsfonds mogelijk te maken met 100% focus op ALS. Dit fonds gaat geld aantrekken van investeerders (ambitie: € 100 miljoen), om daarmee te investeren in bedrijven die bezig zijn met een oplossing voor ALS, of die hiermee willen starten. Het fonds slaat zo een brug tussen de universitaire centra en de biotech wereld, om meer onderzoeksresultaten te kunnen benutten voor medicijnontwikkeling. Het fonds biedt (startende) ALS-biotech bedrijven ook specifieke kennis, ervaring en mensen, om de klinische testfases beter, efficiënter en sneller te kunnen doorlopen. Het fonds krijgt professionele begeleiding van investeringsmaatschappijen met ruime ervaring op dit gebied. Het project is gestart door drie Nederlandse ALS-patiënten, nu verenigd in de Stichting Qurit Alliance. Als de oprichting van het fonds slaagt, ziet Stichting ALS Nederland er op toe dat de belangen van de ALS-patiënten worden behartigd richting het fonds.

[projectnr. 2014-33]
Looptijd
1 jaar (2015)
Begroting
€ 30.000,-
Meer info

Project Fronto-temporale dementie is een wetenschappelijk onderzoek van de sociale en cognitieve functies in de hersenen. Door FTD worden deze functies (vaak al op jonge leeftijd) verstoord. Uit onderzoek is gebleken dat 10 – 50% van de ALS patiënten cognitieve veranderingen doormaken, variërend van een milde vorm tot in sommige gevallen fronto-temporale dementie (FTD). De doelstelling van project FTD is om de kwaliteit van zorg en leven van de ALS patiënt te waarborgen door verbanden tussen ALS en FTD beter in kaart te brengen, verschijnselen van veranderingen in cognitief gedrag vroegtijdig te detecteren zodat dit geen gevaar oplevert in de zorg rondom de ALS patiënt

[projectnr. 2013-19]
Looptijd
3 jaar (2013 – 2015)
Begroting
€ 251.712,-
Meer info

Kennisoverdracht is van wezenlijk belang om kwaliteit van zorg en leven van een ALS-patiënt te kunnen verbeteren. De start van een online ALS kennisplatform voor patiënten, familieleden, vrienden, zorgprofessionals, toeleveranciers, stakeholders en vrijwilligers is nodig om de kwaliteit van zorg en leven te kunnen waarborgen en de kennisoverdracht rondom ALS structureel te verbeteren.

[projectnr. 2013-16]
Looptijd
3 jaar (2013 – 2016)
Begroting
€ 507.000,-
Meer info