Het ALS Talent Fellowship bestaat uit twee perioden: een periode in het buitenland gedurende 12 maanden en een periode in het ALS Centrum gedurende 24 maanden. De eerste periode is aangevuld met een persoonlijke beurs vanuit de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO, Rubicon beurs) en betreft een fellowship aan de Universiteit van Stanford.

Tijdens mijn verblijf aan de Universiteit van Stanford werk ik samen met de onderzoekers van het Centre for Innovative Study Design (CISD). In de afgelopen maanden hebben we ons vooral gericht op de wiskunde en statistiek achter de belangrijkste uitkomstmaten voor ALS onderzoek: de ALSFRS-R en overleving. We hebben een wiskundig model ontwikkeld wat de biologische relatie tussen deze twee uitkomstmaten beschrijft. Door middel van computer simulaties bekijken hoe behandeleffecten theoretisch tot uiting komen en wat de beste manieren zijn om deze te detecteren. Deze kennis wordt vervolgens gebruikt om medicijnstudies te optimaliseren (bijv. hoeveel ALSFRS-R metingen hebben we nodig, wanneer moeten deze plaatsvinden, hoeveel patiënten zijn daarvoor nodig en hoelang moeten we patiënten blootstellen).

Daarnaast hebben we tussen februari en juli elke twee weken overleg gehad met een prominente statisticus bij de FDA (Kun Jin, betrokken bij ALS beoordeling bij FDA). We hebben uitvoerig de nieuwe wiskundige modellen besproken om te bepalen wat de FDA graag zou willen zien van een uitkomstmaat en wat hun overwegingen zijn. Deze discussies zijn erg waardevol geweest bij het opstellen van de modellen en de beschrijving daarvan in de literatuur. We zijn momenteel bezig om de modellen breder inzichtelijk te maken voor niet-statistici en klinische onderzoekers in een tweetal publicaties:

  • Summarizing Treatment Effects in Comparative Clinical Studies Through Joint Assessment of Function and Mortality Response Data; Ruben P.A. van Eijk, Kit C.B. Roes, Leonard H. van den Berg, Ying Lu
  • Functional loss and mortality in ALS clinical trials: To combine, or not to combine?; Ruben P.A. van Eijk, Kit C.B. Roes, Leonard H. van den Berg, Ying Lu

De eerste publicatie is inmiddels aangeboden aan een wetenschappelijk tijdschrift, de tweede publicatie is gepland voor het einde van het jaar. Deze publicatie zal tevens als referentie dienen voor de aankomende Amylyx phase 3 studie, waarin onze nieuwe uitkomstmaat dient als primaire analyse. Aanvullende discussies met Amylyx en de FDA over de nieuwe uitkomst zullen continueren in 2022.