Vanuit het ALS Centrum Nederland streven we naar de beste zorg voor alle mensen met ALS, PSMA of PLS en naasten. Als expertisecentrum voor ALS, PSMA en PLS betekent dit, naast het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het verbeteren van de revalidatiezorg, ook het delen van kennis en ervaring met iedereen die betrokken is bij deze ziekten. Dat doen we via onze website www.als-centrum.nl.

Kennis delen belangrijk

Dit is een website waar iedereen terecht kan met hun informatiebehoefte of vragen over ALS, PSMA en PLS. In de praktijk zijn dit uiteraard mensen met ALS, PSMA en PLS en hun naasten, en ook de zorgverleners uit de diverse disciplines die betrokken zijn bij ALS Zorg (zowel eerste als tweede lijn). Maar ook WMO-ambtenaren die bij de gemeente hulpmiddelen moeten verlenen en de media die meer willen weten over het onderwerp raadplegen onze website veelvuldig. Echter, de website is 10 jaar geleden ontwikkeld en daarmee flink verouderd. Niet alle functionaliteiten werken naar behoren en ook is de vindbaarheid van alle informatie en kennis niet meer optimaal. Dit vraagt dus om een gehele vernieuwing van de website.

Nieuwe website ALS Centrum

In de afgelopen 10 jaar is er enerzijds enorm veel kennis over ALS bijgekomen en anderzijds zijn websites als communicatiemiddel op zichzelf ook enorm doorontwikkeld en verbeterd. De ouderwetse architectuur in combinatie met de almaar groeiende inhoud van de huidige ALS Centrum website, zorgen ervoor dat we anno 2022 niet meer kunnen voldoen aan de eisen die er zijn voor de website (en daarmee ook het kennisplatform als geheel). Dit beperkt ons bereik voor het delen van kennis aanzienlijk, het is voor gebruikers immers steeds moeilijker om naar de gewenste informatie te navigeren.

We willen daarom graag starten met een groot en noodzakelijk project waarin we de gehele website volledig gaan vernieuwen, zowel aan de ‘voorkant’ als aan de ‘achterkant’. De voorkant betreft het uiterlijk van de website: deze kan veel gebruiksvriendelijker, moderner en overzichtelijker, zodat de aandacht van de bezoeker langer wordt vastgehouden en informatie beter gecommuniceerd wordt.

Sneller bij de gewenste informatie

Daarnaast moet de achterkant van de website compleet worden verbouwd. Centraal hierin staat een verbeterde zoekfunctie waardoor bezoekers makkelijker, overzichtelijker en sneller de gewenste informatie vinden. Ook willen we ruimte creëren voor nieuwe functionaliteiten, zoals een betere integratie van video-content, willen we ons wetenschappelijk onderzoek een groter podium geven en ons scholingsaanbod beter in de website integreren.

Tot slot is het essentieel dat de bestaande inhoud van de website volledig wordt herzien. Dat vraagt veel inzet en bijdrage van alle experts in het ALS Centrum: alle ruim 350 artikelen moeten beoordeeld worden op relevantie en compleetheid en daar waar nodig moet de tekst worden aangevuld of gewijzigd en het bestaande scholingsaanbod moet beoordeeld worden op relevantie, inhoud en manier van aanbieden.

Hulp en expertise nodig

Om tot een nieuwe verbeterde website te komen die toegankelijk is voor een publiek met zeer diverse achtergronden, zal de hulp en expertise van veel verschillende mensen en organisaties gevraagd worden. Allereerst moeten de wensen en behoeftes geïnventariseerd worden; niet alleen bij de medewerkers van het ALS Centrum, maar ook bij onze partners zoals APC en Stichting ALS Nederland. De hulp en expertise van deze partijen blijft gedurende het hele project en het bestaan van de website hard nodig. Aan de ene kant bij revisie van alle content op de website, en aan de andere kant in een consultatiefunctie – als een klankbordgroep. Daarnaast is het ook van enorm belang dat de websites van de organisaties uit de driehoek op elkaar zijn afgestemd en dat er goed naar elkaar wordt doorverwezen.

Doel project

De website van het ALS Centrum is een schat aan betrouwbare informatie, en dat moet het ook blijven in de komende jaren. Daarom is de vernieuwing en doorontwikkeling van de website noodzakelijk.

Aanvrager project: ALS Centrum Nederland