Project Motor Netwerk Degeneratie

In dit onderzoeksproject wordt de afnemende werking van het centraal zenuwstelsel van een ALS patiënt onderzocht. Is het mogelijk om middels een MRI-scan de mate en snelheid van het afsterven van motorische zenuwcellen te meten?

Project Motor Netwerk Degeneratie is een nieuwe methode om de ziekteprogressie van ALS vast te leggen. Het doel van dit project is om beter inzicht krijgen in:

  • de structurele en functionele veranderingen in de hersenen van patiënten met ALS
  • diagnostische waarde van het MRI-onderzoek naar ziekten van de motorische zenuwcellen (ALS, PSMA, PLS)
  • ziekten die daar op lijken (ofwel ALS mimics)

Het MRI onderzoek in het UMC Utrecht richt zich op structurele en functionele hersen-veranderingen bij patiënten met ALS en andere aandoeningen van de motorische zenuwcellen. Met andere woorden, welke processen veranderen gedurende de ontwikkeling van ALS en welke delen van de hersenen zijn hierbij betrokken?

Hiervoor worden verschillende technieken gebruikt. In 2012 is gestart met een groot project waarbij uiteindelijk bij 500 ALS patiënten de veranderingen in tijd grondig worden vastgelegd en vervolgens worden gerelateerd aan klinische kenmerken.
Inmiddels zijn in 2012 MRI scans gemaakt van 125 patiënten en controlepersonen, in 2013 zal dit aantal verder worden uitgebreid. De verwachting is dat de eerste resultaten van dit onderzoek eind 2013 kunnen worden gerapporteerd.

logo ALS Centrum Nederland