Project Targeting Repeat Expansions

Ataxine-2 komt net als een aantal andere ALS- eiwitten voor in eiwitophopingen in motorische zenuwcellen (neuronen) van ALS-patiënten. Onderzoekers van ALS Centrum Nederland hebben vanuit huidcellen van ALS-patiënten stamcellen en motorische neuronen ontwikkeld als ziektemodel voor ALS. Met behulp van dit ziektemodel kunnen de onderzoekers meer te weten komen over de rol van Ataxine-2 in het ziekteproces en kunnen ze toekomstige therapieën testen.

Ataxine-2 met een verlengde glutamine repeat is een belangrijke risicofactor voor ALS. Ataxine-2 komt net als een aantal andere ALS eiwitten, zoals TDP-43 en FUS, voor in eiwitophopingen in motorische neuronen van ALS patiënten.

Hoewel de exacte rol van ataxine-2 met verlengde glutamine repeats in ALS nog onbekend is zijn er belangrijke aanwijzingen dat deze ataxine-2 variant de nadelige effecten van TDP-43 en mutant FUS in motor neuronen van ALS patiënten versterkt. Dit geeft aan dat een therapie voor ALS gericht op ataxine-2 effectief zou kunnen zijn voor een breed spectrum van ALS patiënten.

Om deze mogelijkheid te onderzoeken is er een start gemaakt met het ontwerp van therapeutische strategieën op gen niveau. Het project Targeting Repeat Expansions is gericht op het verlagen van de hoeveelheid mutant ataxine-2 in motorische neuronen.  Al deze vormen van gentherapie zijn erop gericht om het ziekteproces te vertragen dan wel te stoppen.

Om de effectiviteit van deze strategieën en eventuele nadelige bijwerkingen te testen en meer kennis te verkrijgen over de rol van ataxine-2 met verlengde glutamine repeats in ALS, zijn er stamcellen ontwikkeld van ALS patiënten met een verlengde ataxin-2 repeat. Door van deze stamcellen in het laboratorium motorische neuronen te maken hebben we een ziektemodel vervaardigd waarop we deze en toekomstige therapieën kunnen testen.

Daarnaast is er een begin gemaakt met de ontwikkeling van een ataxin-2 muismodel, wat de volgende stap zou zijn om mogelijke therapieën vanuit het laboratorium naar de patiënt door te ontwikkelen.

ataxine
De ontwikkeling van ALS therapieën gericht op ataxine-2.