Treeway is een biotechnologie bedrijf dat ALS therapie ontwikkelt. Treeway is opgericht in 2012 door de ondernemers en ALS-patiënten Bernard Muller en Robbert Jan Stuit. Samen met een team van geneesmiddel-experts heeft Treeway nu verschillende producten in ontwikkeling, waarvan TW001 het eerste geneesmiddel is dat Treeway in patiënten wil gaan testen. De hypothese is dat TW001 de ziekte zal vertragen en in de klinische testfase zal geprobeerd worden om dit aan te tonen.

Op dit moment is het de bedoeling dat 300 patiënten gedurende 18 maanden aan deze studie zullen participeren. Deze klinische testfase zal in samenwerking met het ALS Centrum en het TRICALS instituut Utrecht gebeuren. Daarnaast werkt Treeway in Nederland o.a. ook samen met het LACDR, verbonden aan de universiteit Leiden. Indien de studie aantoont dat TW001 de ziekte kan vertragen, zal Treeway bij de Europese Geneesmiddel Autoriteiten toestemming aanvragen om TW001 als geneesmiddel op de markt te brengen. Een goede uitvoering van de klinische testfase van TW001 is zeer kostbaar, en Treeway is daarom Stichting ALS Nederland erkentelijk voor hun bijdrage.

Update mei 2019

In het afgelopen jaar heeft Treeway de volgende stappen gemaakt:

  • Het verbeteren en opschalen van de formulering van TW001. Hierdoor kunnen we nu voldoende hoeveelheden produceren voor het doen van grote klinische studies.
  • Het afronden van alle pre-klinische studies in dieren. Dit betekent dat we nu alle studies hebben gedaan die nodig zijn om langdurig patiënten te behandelen.
  • Het bepalen van de doseringen en het doseringsschema in mensen. Op basis van alle resultaten hebben we bepaald welke dosering in patiënten zal worden getest.
  • In samenwerking met het ALS centrum de patiënten-studie ontworpen die we willen gaan uitvoeren.
  • Het ontwikkelen van biomarkers die gemeten gaan worden in de patiënten-studie (zie ook biomarker project). Dit betekent dat alle ontwikkelingsstappen die nodig zijn om een grote langdurige patienten-studie uit te voeren positief zijn en in afrondende fase zijn.