ALS behandelrichtlijn

Congres richtlijnontwikkeling project (3)
als-centrum-logo

In het voorgestelde project wordt de in 2012 verschenen multidisciplinaire behandelrichtlijn ALS ergotherapie, fysiotherapie en logopedie bijgesteld. Dit gebeurt d.m.v. een update van de literatuur en een inventarisatie van het daadwerkelijke gebruik van de richtlijn en belemmerende en bevorderende factoren die therapeuten ervaren bij het gebruik van de richtlijn in de ALS-zorg in Nederland. Voor internationale verspreiding van de multidisciplinaire behandelrichtlijn wordt de richtlijn vertaald in het Engels. Voor implementatie in Nederland wordt een voorstel gedaan voor interventies afgestemd op de belemmerende en bevorderende factoren.

Ruim 40 ALS behandelteams in Nederland

Deze multidisciplinaire behandelrichtlijn is met name gericht op de behandelaars van de ALS behandelteams. De kwaliteit van de zorgverlening aan mensen met ALS, PLS en PSMA wordt sterk bepaald door de behandeling en begeleiding die zij krijgen vanuit de veertig ALS behandelteams in revalidatiecentra en ziekenhuizen verspreid door het land. Deze teams zijn gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten met ALS, PLS en PSMA.  Patiënten bezoeken zo’n viermaal per jaar dit team en waar nodig wordt de behandeling en begeleiding in de thuissituatie gegeven.

Multidisciplinaire zorg

De ALS behandelteams bieden multidisciplinaire zorg waarbij er aandacht is voor alle symptomen van ALS, zoals beperkte mobiliteit, spasticiteit, slikproblemen en ademhalingsproblemen. De revalidatiearts coördineert de zorg. Vanwege de progressiviteit van ALS is het belangrijk dat disciplines als fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, diëtetiek, en maatschappelijk werk betrokken zijn bij de behandeling. De fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten werken zoveel als mogelijk volgens de multidisciplinaire behandelrichtlijn.

Implementatie

Bij de revisie van de ALS behandelrichtlijn is er veel aandacht voor het gebruik van de richtlijn in de praktijk, belemmeringen die behandelaars hierbij ervaren en adviezen voor een goede implementatie.

Update november 2017: Stand van zaken richtlijnproject ALS: multidisciplinaire behandelrichtlijn

Update september 2017: Presentatie over het project ALS behandelrichtlijn op het ALS Congres  

Afgerond project ALS richtlijn ontwikkeling waarin de eerste versie van de multidisciplinaire behandelrichtlijn tot stand kwam

Richtlijnen ALS voor fysiotherapie, logopedie en ergotherapie op de website van het ALS Centrum

Uitgebreide projectbeschrijving op de ALS Centrum website

 

[projectnr. 2016-48]
Looptijd
1,5 jaar (2015-2018)
Begroting
€ 133.067,-