Met celsystemen ingrijpen in C9orf72-genafwijking

Met celsystemen ingrijpen in C9orf72-genafwijking

 

Grootschalige studies naar de ziekte ALS suggereren dat genetische factoren van invloed zijn op het ziekteverloop. Dit geldt met name wanneer er sprake is van de C9orf72-genafwijking, de meest voorkomende ALS-mutatie (bij 8-10% van alle ALS-patiënten). Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in de manier waarop genetische factoren de aanmaak van de C9orf72-genafwijking beïnvloeden. Dit gebeurt door de ontwikkeling van celsystemen.

Het onderzoek

We concentreren ons in het onderzoek dan ook op een stukje van zes DNA-bouwstenen, dat de meest voorkomende genetische verandering bij ALS-patiënten veroorzaakt. Nadat dit stukje zich tientallen tot meer dan honderd keer heeft herhaald, heeft dit zich genesteld in het gen C9orf72. Wanneer dit repeterende DNA-stukje wordt afgeschreven, leidt dat tot ongewenste RNA- en eiwitklonteringen in de motorneuronen van ALS-patiënten.

Doel van ons onderzoek is om nieuwe aangrijpingspunten te vinden om het afschrijven van dit repeterende blokje DNA in C9orf72 tegen te gaan. Hiertoe ontwikkelen we nieuwe celsystemen om te kunnen screenen naar eiwitten die betrokken zijn bij het afschrijfproces van repeterend DNA in ALS.

Stand van zaken na 1 jaar onderzoek

Na het eerste jaar onderzoek is de ontwikkeling van deze celsystemen bijna gereed. In het tweede jaar gaan we leren of er dergelijke aangrijpingspunten bestaan en zullen we bestuderen of deze mogelijk als aangrijpingspunt kunnen dienen om het afschrijven van deze ALS-veroorzakend repeterend DNA tegen te gaan.

[projectnr. 2017-59]
Looptijd
3 jaar (2017 - 2020)
Begroting
€ 395.000,-