Tricals – Reactive

TRICALS-Reactive heeft als doel om medicijnstudies in ALS te versnellen en te innoveren. Het project bestaat uit drie onderdelen:

  1. Het verbeteren van medicijnstudies in ALS
  2. Het implementeren van historische patiënten data in toekomstige studies
  3. Het ontwikkelen van software dat de implementatie faciliteert.

TRICALS-Reactive bouwt verder op onze eerdere resultaten en is onderdeel van TRICALS: een internationaal online platform dat ALS patiënten, ALS centra en de farmaceutische industrie met elkaar verbindt.

Update 30 juni 2019

Een belangrijk onderdeel is het leren van oude medicijnstudies om te ontdekken wat er beter kan in de toekomst. Afgelopen halfjaar hebben we daarom toegang verkregen tot een aantal oude medicijnstudies zoals RespiStim (diafragma pacing) en Ozanezumab (GSK), om deze te kunnen analyseren.

Daarnaast hebben we een eerste versie gemaakt van de online portal voor het ontwerpen van medicijnstudies. Alle modules en methodologie die hierin staan worden onderbouwd in wetenschappelijke publicaties. De eerste versie is inmiddels online te vinden (http://reactive.tricals.org/) en we hebben hierover een wetenschappelijke publicatie(1) gepubliceerd.

In de publicatie laten we zien hoe medicijnstudies tot wel 33% kleiner en 21% goedkoper gemaakt kunnen worden door optimaal gebruik te maken van de beschikbare tijd. De methode om dit te doen hebben we vrij toegankelijke (open-access en open-source) beschikbaar gemaakt op het online platform. De volgende stap is om de ontwikkelde methoden verder uit te werken zodat het behandeleffect eerder voorspeld kan worden en studies dus niet onnodig lang duren, en meer patiënten mee kunnen doen aan medicijnonderzoek.

Daarnaast moet het platform in de toekomst gaan dienen als gouden standaard voor het ontwerp van medicijnstudies. Een belangrijk onderdeel binnen TRICALS is het standaardiseren van uitkomstmaten (zoals spierkracht en longfunctie) om de kwaliteit van medicijnonderzoek te verbeteren. Als eerste stap hebben we daarom een digitale applicatie beschikbaar gemaakt die de achteruitgang van de longfunctie kan berekenen. Hierover hebben we een wetenschappelijke publicatie (2) gepubliceerd.

In het vervolg van het project willen we nu ‘live’ patiëntendata integreren in het platform. Daarvoor werken we al nauw samen met Accenture en lopen er gesprekken met ActiGraph. We verwachten op korte termijn te starten met een kleine pilot studie samen met ActiGraph waar patiënten zelf thuis data verzamelen en deze real-time worden verwerkt tot uitkomstmaten voor trials binnen TRICALS.

(1) van Eijk RPA, et al. Critical design considerations for time-to-event endpoints in amyotrophic lateral sclerosis clinical trials. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2019.

(2) van Eijk RPA, et al. Implications of spirometric reference values for amyotrophic lateral sclerosis. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2019

 

[projectnr. 2018-66]
Looptijd
3 jaar (2018 - 2020)
Begroting
€ 527.488,-