Team Bussum

Logo ALS Bussum

Bij Natascha Versteeg is helaas ALS geconstateerd. Zodoende heeft ze samen met haar man Peter ALS Bussum opgericht. Ons doel is de ziekte ALS bekend te maken, de patiënten en hun naasten te steunen en geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek om deze verschrikkelijke zenuw- en spierziekte een halt toe te roepen. Er zijn het hele jaar door allerlei acties. Het geld dat we de afgelopen jaren hebben binnen gehaald zorgt er mede voor dat het onderzoek naar de ziekte door kan gaan en uitgebreid kan worden. Vol goede moed gaan we dus verder!

Wie zijn wij?

Team Bussum

Team Bussum:
– Natascha Versteeg
– Peter Versteeg

Tel: 06-21344965
035-62 15795

nataschaversteeg@hotmail.com
Facebook Team Bussum

Giro: 100.000 (NL50 INGB 0000 1000 00)
t.n.v. Stichting ALS Nederland
o.v.v. actie team ALS Bussum

 

Activiteiten

Wij willen u graag zo goed mogelijk op de hoogte houden van alles wat er rondom ALS in Bussum gebeurt. Daarom staan op onze website alle gegevens van activiteiten die in Bussum georganiseerd worden.