Wie zijn wij

Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Daaronder valt het bepalen van het beleid, het vaststellen van de financiële richtlijnen en de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Het bestuur bestaat uit twee personen; de directeur-bestuurder en de plaatsvervangend directeur-bestuurder.

Managementteam
De dagelijkse leiding is in handen van het MT (managementteam). Dat bestaat uit de twee hierboven genoemde bestuurders en de manager Marketing, Communicatie & Fondsenwerving.

Gorrit-Jan Blonk

Gorrit Jan Blonk
Directeur – Bestuurder

Tom Bos

Tom Bos
Plv. Directeur – Bestuurder

 

Frederique Kram - manager Marketing Communicatie & Fondsenwerving

Frederique Kram
Manager Marketing, Communicatie & Fondsenwerving, aanspreekpunt voor de pers
Mail: f.kram@als.nl

Medewerkers

Naast het bestuur en het management team bestaat het team van Stichting ALS Nederland uit de volgende medewerkers:


Juliette Arts
Patiëntencontact
Mail: j.arts@als.nl

Anja Bramsen

Anja Bramsen
Relatiebeheerder Schenken & Nalaten / Nabestaandencontact
Mail: a.bramsen@als.nl

Marian van Eldik
Marian van Eldik
Relatiebeheerder Bedrijven en Vermogensfondsen
Mail: m.vaneldik@als.nl

 

Roxani Demetriadis
Roxani Demetriadis
Relatiebeheerder Acties & events
Mail: r.demetriadis@als.nl

Sharon van Dissel
Relatiebeheerder Acties & events en vrijwilligers
Mail: s.vandissel@als.nl

Liesbeth de Groot
Liesbeth de Groot
Fondsenwerver Particulieren
Mail: l.degroot@als.nl

Joost Kokke

Joost Kokke
Medewerker Marketing @ Communicatie
Mail: j.kokke@als.nl

Kiki Kruize
Kiki Riemens-Kruize
Medewerker Marketing & Communicatie
Mail: k.kruize@als.nl

Dzun-Man Chau
Secretariaat
mail: d.chau@als.nl

Vrijwilligers

Naast de inzet van de vele vrijwilligers die in het hele land bezig zijn met fondsenwervende activiteiten, worden de medewerkers op het kantoor in Den Haag bijgestaan door tal van betrokken vrijwilligers. Wil je ook vrijwilliger bij Stichting ALS Nederland worden? Klik dan hier voor meer informatie.

Integriteitsbeleid

Stichting ALS Nederland staat midden in de samenleving en is zich bewust van de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die zij heeft. Het is dan ook van groot belang dat iedereen die betrokken is bij het werk van de Stichting vertrouwen heeft in onze Stichting en in de mensen die met elkaar het gezicht van de Stichting bepalen.

Voorop staat dat vertrouwen de basis van samenwerking is. Dat geldt tussen externen en medewerkers, maar ook tussen medewerkers onderling. Ons integriteitsbeleid komt niet in de plaats van vertrouwen, maar dient vooral om uit te dragen waar onze Stichting voor staat. In dit beleid zijn ondermeer een aantal gedragsregels geconcretiseerd en is de meldingsprocedure uitgebreid beschreven.  Indien je een melding van een (potentiële) integriteitsschending wilt doen kan dit bij:

  • Tom Bos, plv. directeur-bestuurder, via tel. 088-6660333
  • Anita Coronel, lid raad van toezicht, via tel. 088-6660333
  • Meldpunt Goede Doelen Nederland Partos (externe vertrouwenspersoon). Dit kan telefonisch via 088-8008522 (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00) of per mail.