Wilsverklaring en Euthanasie

Als de diagnose ALS gesteld is, wordt in de loop van het ziekteproces ook vaker gesproken over de laatste levensfase. Het is belangrijk om dit vaak moeilijke onderwerp, regelmatig en uitvoerig te bespreken met familie, huisarts en medewerkers van het ALS-behandelteam.

Belangrijk is om te bespreken wat je wilt, nu en straks. Zijn er behandelingen die je niet meer wilt ontvangen of heb je specifieke wensen naar het levenseinde toe? Maak de wensen duidelijk aan naasten en medisch specialisten. De huisarts is een belangrijke gesprekspartner hiervoor.

Met een schriftelijke wilsverklaring met juiste ondertekening kun je vastleggen wat je wel of juist niet wilt aan het einde van jouw leven. Je kunt hierin bijvoorbeeld vastleggen dat je geen levensverlengende behandelingen wilt en niet gereanimeerd wilt worden. Of dat je euthanasie wenst, of juist niet.

Er zijn twee soorten wilsverklaringen.

  • Een wilsverklaring waarin je aangeeft wat je niet wilt, ofwel een behandelverbod. Meer informatie hierover is te vinden op de website van artsenfederatie KNMG.
  • Een wilsverklaring waarin je aangeeft wat je wel wilt; een schriftelijk verzoek tot euthanasie. Meer informatie hierover is te vinden op de websit van de Rijksoverheid.

Ook hierbij speelt de huisarts een belangrijke rol. Hij is zelf is niet verplicht mee te werken aan euthanasie, maar kan je wel doorverwijzen naar een collega huisarts. Het is ook van belang dat de arts en de patiënt de opgestelde verklaring met regelmaat bespreken. De regie en eventuele verandering van mening ligt namelijk altijd bij de patiënt.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid  en op de website van het ALS Centrum.