22 januari 2019

Geweldige eindopbrengst A Local Swim 2018

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Stichting ALS Westland op 17 januari jongstleden is het definitieve eindbedrag bekend gemaakt van de 3e editie van A Local Swim Westland 2018. Dit is € 653.000, een geweldig resultaat! In augustus vorig jaar was er al een mooie tussenstand, en na de Swim kwam er nog eens € 80.000 binnen van donaties. In de Olsthoorn Ranch in Naaldwijk waren 160 personen aanwezig, waaronder burgemeester Bouke Arends. Op de nieuwjaarsbijeenkomst werd natuurlijk ook teruggekeken op 10 jaar ALS Westland en alle mooie acties die zij hebben georganiseerd om geld voor ALS in te zamelen.

Presentator Rob Veenman opende de avond en gaf het woord aan Linda Slaghuis, voorzitter van ALS Westland. Zij blikte o.a. terug op de bekendmaking van de vrijwilligersgroep, op de dag af 10 jaar geleden, en uitte tevens grote dankbaarheid aan iedereen die Stichting ALS Westland de afgelopen jaren een warm hart toegedragen heeft.

Jan Veldink, hoogleraar neurologie en neurogenetica van het ALS Centrum in het UMC in Utrecht, gaf tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst een lezing over de onderzoeksprojecten waarin gezocht wordt naar de oorzaak en oplossing van ALS, onder andere over Project MinE, een groot genetisch onderzoek waaraan ALS Westland in voorgaande jaren ook belangrijke bijdragen geleverd heeft. Uit de opbrengst van de Swim wordt nu onder andere bijgedragen aan ALS-on-a-chip, een onderzoeksproject dat een flinke stap vooruit kan worden voor het ALS-onderzoek.

Daarnaast waren er ook andere projecten gekozen gericht op de kwaliteit van zorg en leven van ALS-patiënten. Zo overhandigde Lenie Scheffers een cheque aan de Stichting Vaarwens die ernstig zieke mensen en hun familie en vrienden een compleet verzorgde vaardag aanbiedt. Uit handen van Mariska Bransen ontving de Stichting ALS op de Weg een cheque. Deze stichting overbrugt wachttijden voor elementaire hulpmiddelen of hulpmiddelen die niet voor vergoeding in aanmerking komen. In totaal worden 13 projecten ondersteund.

Gorrit-Jan Blonk, directeur van Stichting ALS Nederland bedankte de deelnemers, vrijwilligers en sponsoren voor het prachtige resultaat.