Fondsenwerving, evenementen en acties

ALS-JV2014_evenementen

In 2015 is er een groot aantal evenementen en acties gerealiseerd. Dit leidde tot mooie opbrengsten en bekendheid.

De opbrengsten van de acties van derden daalde in 2015 ten opzichte van 2014 van 4,4 miljoen euro naar 3,1 miljoen euro. Met name de twee grote evenementen van de stichting lieten in 2015 een daling in opbrengsten zien. Hoewel beide evenementen beide prachtige opbrengsten behaalden, waren ze minder dan het jaar ervoor. Zo daalden de opbrengsten van de Amsterdam City Swim van ruim 2,2 miljoen euro in 2014 naar € 1.864.211 in 2015 en de opbrengsten van de Tour du ALS van 1,3 miljoen euro in 2014 naar € 837.000 in 2015.

Grote evenementen

  • Amsterdam City Swim (september)
  • Tour du ALS (juni)
  • Rainbowrun (juni)
  • Ledro4Life (mei)
  • Glazen Huis Gramsbergen (december)
  • Crawford Beach Volleybaltoernooi (oktober)
  • Benefietdiner Ronald Jorna (november)
  • Nijmeegse Vierdaagse (juli)

Regio’s

De zestien ALS regioteams hebben in 2015 ook goed bijgedragen aan de opbrengsten van onze stichting. Zij haalden gezamenlijk 79.000 euro op.

Acties

In 2015 werden er voor Stichting ALS Nederland ontzettend veel kleine en middelgrote acties georganiseerd. Er werden spinningmarathons, voetbaltoernooien, sponsorlopen, en veel individuele acties georganiseerd. Het actieplatform op www.alsacties.nl van de stichting werd verder geprofessionaliseerd en meer mensen gingen gebruik maken van het platform. In 2015 brachten de acties die via het platform liepen 206.000 euro op.

Overige bijeenkomsten

Stichting ALS Nederland hield op 28 juni 2016 haar jaarlijkse dag voor patiënten en hun familieleden. Dit wordt er elk jaar georganiseerd ter gelegenheid van en rondom Wereld ALS Dag. In 2015 vond dit plaats in de evenementenhallen in Gorinchem. Met het thema ‘Magic’, konden patiënten, naast presentaties (van o.a. Prof. Dr. Leonard van den Berg van het ALS Centrum) en optredens van o.a. Candy Dulfer en O’G3NE, konden genieten op een beautyplein en zich laten informeren over hulpmiddelen en verenigingen op de informatiemarkt.

Ook hielden wij op 5 november 2015 onze tweede ALS stakeholderdag in het UMC in Utrecht. Voor dit evenement nodigden wij de hele Nederlandse ALS community uit om met ons in gesprek en discussie te gaan met als motto ‘kracht door samenwerking’ en als doel om van elkaar te leren en te versterken.

Op 25 maart 2015 organiseerde de stichting voor haar grote donateurs een middag in het UMC in Utrecht. De grootste donateurs van het afgelopen jaar werden uitgenodigd om, onder coördinatie van Prof. Dr. Leonard van den Berg, te luisteren naar experts op het gebied van ALS over de stand van zaken m.b.t. onderzoek, en kregen zij een rondleiding door de laboratoria van het UMC.

Verder naar campagnes