Missie, visie en doelstellingen

ALS-JV2014_doelstellingen

Stichting ALS Nederland is opgericht speciaal om ALS-patiënten te helpen, alsmede patiënten met Progressieve spinale spieratrofie (PSMA) en primaire laterale sclerose (PLS): ziekten die erg lijken op ALS en na enige jaren ook over kunnen gaan in ALS.

Visie – de overtuiging van waaruit wij opereren

Het bestaan van een genadeloze ziekte als ALS in deze eeuw is onacceptabel. Stichting ALS Nederland is ervan overtuigd dat met focus en samenwerking er betere oplossingen kunnen komen voor patiënten nu en in de toekomst. De Stichting bestaat om het lijden door ALS te stoppen. ALS op de kaart (bekendheid genereren), ALS van de kaart (vinden van een oplossing voor de ziekte)

Missie – hoe we invulling geven aan die overtuiging

Stichting ALS Nederland wil bijdragen aan het vinden van oorzaak en oplossingen voor ALS in de toekomst (1) en het dragelijker maken van het leven van patiënten nu (2).

Balancerend tussen heden en toekomst, tussen voorkomen en verzachten, onderscheiden we vier aandachtsgebieden die we steunen om invulling geven aan onze missie:

  1. Onderzoek naar de oorzaak van ALS
  2. Onderzoek naar de behandeling van ALS
  3. Verbeteren van de kwaliteit van zorg
  4. Verbeteren van de kwaliteit van leven

Doelen – wat we willen bereiken

Stichting ALS werkte in 2015 met het meerjarenplan 2011-2015 met daarin de volgende kerndoelen:

  • Ondersteunen van het ALS Centrum (AMC en UMC) als belangrijke basis voor optimale diagnose, zorg en wetenschappelijk onderzoek;
  • Maximalisatie van de beschikbare subsidies voor onderzoek en zorg;
  • Het bevorderen van internationale samenwerking op het gebied van onderzoek;
  • Eenduidiger en efficiënter onderzoek en zorg faciliteren.

Verder naar onderzoek en behandeling