Organisatie en bestuur

ALS-JV2014_organisatie

De Stichting is gevestigd op de Koninginnegracht 7, te Den Haag. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34219945.

De Stichting is bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en beschikt over het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) keurmerk. De commissie keurmerk van het CBF heeft beslist met ingang van 1 januari 2009 de Stichting, in haar hoedanigheid van fondsenwervende instelling, te erkennen als keurmerkhouder. Gedurende 2015 is door het CBF opnieuw vastgesteld dat de Stichting voldoet aan de keurmerkcriteria en de overige voorwaarden zoals vastgelegd in het reglement CBF-Keur.

De Stichting is gevestigd op de Koninginnegracht 7, te Den Haag. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34219945.

Bestuur – Per 31 december 2015 was de samenstelling van het bestuur als volgt: Drs. Gorrit-Jan Blonk enig Directeur/Bestuurder.

Raad van Toezicht – Per 31 december 2015 was de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:

Mr. Marguerite Soeteman-Reijnen, Voorzitter sinds december 2010, lid sinds 2009

 • Vakgebied: Financiële Dienstverlening
 • Functie: Global Chief Marketing Officer – Aon Inpoint
 • Nevenfuncties: Lid RvC Madurodam B.V. (2011-2015)

Drs. Rhoderick van der Wyck, lid sinds 2010

 • Vakgebied: Finance & Operations
 • Functie: Global Industry Practice Lead Travel, Transport & Logistics, British Telecom
 • Nevenfuncties: Voorzitter School Vereniging Wolters

Drs. Arnout Bloys van Treslong, lid sinds 2010

 •  Vakgebied: Marketing
 • Functie: Directeur Marketing Private Banking, ING
 • Nevenfuncties: geen

Drs. Bouke Marsman, lid sinds 2010

 • Vakgebied: Financiën en onderzoek
 • Functie: President Spotzer
 • Nevenfuncties: Penningmeester Max Geldens Stichting en McKinsey Alumni Board,  Lid van  Bestuur van de IESE business school alumni vereniging Nederland

In 2015 vergaderde de Raad van Toezicht in ieder geval zes maal plenair over de volgende hoofdpunten, naast divers gedetailleerd overleg op deelonderwerpen in diverse subcommissies:

 • Financiën (inclusief fondsenwerving)
 • Strategie
 • Interne & administratieve organisatie
 • HR & appraisals
 • Marketing & fundraising
 • Subsidieverzoeken & lopende subsidies
 • Juridische zaken
 • Office management

Kantoor – In 2015 werkten eind december de volgende personen op het kantoor van Stichting ALS Nederland:

 • G.J. Blonk – Directeur-Bestuurder (40 uur)
 • Anja Bramsen – Office Manager (32 uur)
 • Ineke Zaal – PR & Events Manager en patiëntencontact (40 uur)
 • Joost Kokke – Medewerker Marketing & ICT (40 uur)
 • Roxani Demetriadis – Hoofd secretariaat ( 40 uur)
 • Christopher Ammeraal – Medewerker marketing en communicatie (40 uur)
 • Linda Slaghuis – Fondsenwerver/Coördinator Regio’s (20 uur)
 • Marjan Sterenborg – Manager Marketing & Communicatie (36 uur)

Vrijwilligers

Iedereen weet: zonder vrijwilligers geen goed doel. In 2015 ondersteunden niet minder dan 350 vrijwilligers onze stichting: zowel op kantoor in Den Haag als in de regio’s. Door de enorme groei van onze organisatie hebben we steeds meer vrijwilligers nodig om onze doelstellingen te kunnen realiseren.

Comité van Aanbeveling – De Stichting hecht veel waarde aan haar Comité van Aanbeveling, dat bestaat uit vooraanstaande personen uit de politiek, sport, entertainment en het bedrijfsleven die met hun inzet en betrokkenheid de bekendheid, uitstraling en slagvaardigheid van de Stichting kunnen vergroten. Eind 2015 bestond het Comité van Aanbeveling uit:

 • Karen Verstraete (Voorzitter)
 • Eric Niehe
 • Teun de Nooijer
 • Erica Terpstra
 • Bert Bunnik
 • Hein Vergeer

Ambassadeurs

In 2015 zijn de zangeressen van O’G3NE bij ons aangesloten als ambassadrices. Daarnaast zijn ook Candy Dulfer ook Gerard Ekdom ambassadeurs van onze stichting.