Project MRI onderzoek

als-centrum-logo

Met de nieuwste MRI-scan technieken kan er al vroeg gekeken worden of er door ALS schade is in de hersenen. Op deze MRI-scans is in de hersenen en in het ruggenmerg van ALS-patiënten te zien of motorische zenuwcellen achteruitgaan. En daarmee kunnen de onderzoekers van het ALS Centrum op het UMC Utrecht steeds beter voorspellen hoe snel de ziekte bij de patiënt zal verlopen. Sommige patiënten overlijden binnen maanden na de eerste symptomen. Bij andere patiënten verloopt de ziekte veel langzamer. Dit MRI-onderzoek heeft ten doel om het ziekteverloop beter te voorspellen.

Veranderingen in de hersenen bij ALS

Project MRI onderzoek

Met de scans wordt onder andere gekeken naar veranderingen in de hersenen. Dit gebeurt door scans van patiënten met sporadische ALS, PSMA, PLS te vergelijken met de scans van controlepersonen. De onderzoekers maken ook scans bij patiënten met familiaire ALS en hun familieleden. Daarnaast wordt met de MRI-scans gekeken naar de connectiviteit in de hersenen, dat wil zeggen het netwerk van alle zenuwcellen en de manier waarop deze zenuwcellen met elkaar verbonden zijn. Het project MRI onderzoek bouwt voort op het eerdere project Motor netwerk degeneratie.

Voor het MRI-onderzoek zijn al 1.700 scans gemaakt met een 3-Tesla MRI apparaat. Hiermee heeft Nederland een van de grootste MRI-databases van patiënten met ALS, PLS of PSMA in de wereld.

Geavanceerde apparatuur

Dankzij de financiering van Stichting ALS Nederland kan het ALS Centrum ook MRI-scans met een gloednieuw apparaat maken, namelijk de 7-Tesla MRI. Deze kan door een sterker magneetveld, nog meer details op de scan zichtbaar maken. Voor het ALS-onderzoek kan met deze MRI-scanner bijvoorbeeld specifiek naar de stofwisseling gekeken worden. Het ALS Centrum is in juni 2016 gestart met onderzoek met de 7-Tesla MRI. Met dit onderzoek worden de veranderingen in de stofwisseling in de hersenen van ALS-patiënten onderzocht. De onderzoekers bestuderen hoe deze stofwisseling samenhangt met klachten die ALS-patiënten in het dagelijks leven ervaren.

Update september 2018: Update MRI-onderzoek: vroege hersenveranderingen bij erfelijke ALS

Update februari 2018: Update MRI onderzoek: Meer dan 2000 scans!

Update september 2017: Veranderingen in de hersenen bij ALS

Update maart 2017: MRI-onderzoek naar ALS toont verdunning van de motorische hersenschors

Update september 2016: 3-Tesla MRI-onderzoek: Inmiddels bijna 1.700 scans!

Update juli 2016: Update MRI-onderzoek met Tesla 3 en Tesla 7

Update mei 2015: Update van Project Motor Netwerk Degeneratie

[projectnr. 2014-32]
Looptijd
4 jaar (2015 – 2018)
Begroting
€ 350.000,-