Evenementen

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een progressieve, dodelijke zenuw-spierziekte. De ziekte leidt tot spierzwakte en uiteindelijke verlamming van bijna alle spieren in het lichaam. Om de een oorzaken van en de oplossing voor deze genadeloze ziekte te vinden, is nog veel wetenschappelijk onderzoek nodig. Doordat er hiervoor geen subsidies vanuit de overheid worden vrijgegeven, wordt vrijwel alle onderzoeken van het ALS Centrum gefinancierd door Stichting ALS Nederland.

Deze financiering van onderzoeken, wordt gedaan met inkomsten uit donaties en opbrengsten van acties en evenementen. Een overzicht van alle evenementen zijn te vinden op de agenda. Daarnaast vind je hier ook evenementen en bijeenkomsten die georganiseerd worden door Stichting ALS Nederland zelf.

De door Stichting ALS Nederland georganiseerde evenementen zijn:

Klik hier voor de agenda.